• Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

   •  

                Termin UWAGI
    Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020 r.                                     
    I półrocze

    od 01.09.2020 r.

    do 15.01.2021 r.

     
    II półrocze

    od 01.02.2021 r.

    do 25.06.2021 r.         

     

    DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

    Dzień Edukacji Narodowej                                                                             14.10.2020 r. (środa)                                  Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk
    Święto Niepodległości 11.11.2020 r. (środa)  
    Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.                                   
    Dni wolne 04 - 05.01.2021 r. (poniedziałek, wtorek)               Dni wolne zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk. ("dni dyrektorskie”)
    Święto Trzech Króli 06.01.2021 r.  
    Ferie zimowe 18 - 31 stycznia 2021 r.  
    Rekolekcje wielkopostne - dni wolne zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk. 25 - 26.03.2021 r. (czwartek-piątek) opieka świetlicowa
    Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021r.          
    Święto Konstytucji 3 maja 03.05.2021r. (poniedziałek)  

    Egzamin ósmoklasisty:

    1- język polski (wtorek)

    2 – matematyka (środa)

    3- język obcy nowożytny (czwartek)

    25 - 27 maja  2021 r. Dni wolne od zajęć lekcyjnych
    Dzień Dziecka 01.06.2021 r. (wtorek) Dzień wolny od zajęć lekcyjnych, uczniowie uczestniczą w innych zajęciach szkolnych.
    Boże Ciało 03.06.2021 r. (czwartek)  
    Dzień wolny 04.06.2021 r. (piątek) Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk. („dzień dyrektorski”)

    Egzamin ósmoklasisty:

    1- język polski (środa)

    2 – matematyka (czwartek)

    3- język obcy nowożytny (piątek)

    16 - 18 czerwca 2021 r. Termin dodatkowy dla uczniów, którzy nie mogli zdawać egzaminu w podstawowym terminie
    Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021 r. (piątek)  
    Wakacje od 26.06.2021 r.
    do 31.08.2021 r.
     

     

    SPOTKANIA KADRY PEDAGOGICZNEJ Z RODZICAMI

    Zebrania z rodzicami uczniów kl. 0- VIII (wywiadówki) 29.09.2020 /wtorek/

    17.11.2020
    /wtorek/

    14.01.2021

    /czwartek/

    16.03.2021

    /wtorek/

    11.05.2021 

    /wtorek/

    Godziny zebrań będą ustalane przed każdym spotkaniem
    Dni otwarte szkoły

    13.10.2020

    / wtorek/

    08.12.2020 

    / wtorek/

    16.02.2021 

    / wtorek/

    20.04.2021

    / wtorek/

    08.06.2021

    / wtorek/

    Wszystkie spotkania odbywają się w godzinach:

     16-18.


      

    • W przypadku przejścia szkoły na nauczanie zdalne, zarówno spotkania z rodzicami, jak i dni otwarte odbywać się będą w formie online.

     

    INFORMACJA O OCENIE ŚRÓDROCZNEJ – I półrocze

    na 3 dni robocze przed śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 08.01.2021 r.     
    na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w przypadku niedostatecznej oceny  z zajęć edukacyjnych oraz nagannej oceny zachowania 14.12.2020 r.                        

     

     INFORMACJA O OCENIE ROCZNEJ

    na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 10.06.2021 r.
    na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w przypadku niedostatecznej oceny  z zajęć edukacyjnych oraz nagannej oceny zachowania 17.05.2021 r.                  

     

    POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

     I półrocze

     Rada pedagogiczna klasyfikacyjna - 13.01.2021 r.

    II półrocze

    Rada pedagogiczna klasyfikacyjna - 17.06.2021 r.

     

     EGZAMINY POPRAWKOWE

    Podania należy składać do dnia                                                                                            22.06.2021 r.
    do godz. 16.00                                                  
    Informacje dotyczące terminu, godz. egzaminu i składu komisji zostaną przekazane za pośrednictwem poczty 28.06.2021 r. lub inny sprawdzalny sposób