• Jak zostać członkiem Zarządu Samorządu Uczniowskiego?

  •   Uczeń, który chce zostać członkiem Zarządu powinien:

   1.  Uczęszczać do klasy V – VIII;
   2.  Zgłosić się do UKW (stanowisko UKW na górnym korytarzu) i pobrać kartę, na której zbierze przynajmniej 20 podpisów uczniów, którzy popierają go, jako kandydata do Zarządu;
   3.  Oddać kartę z podpisami do UKW do 9 października. Członkowie UKW sprawdzają poprawność wypełnionej karty i wpisują ucznia na listę kandydatów. UKW publikuje listę kandydatów do Zarządu;
   4.  Uzupełnić, a następnie zwrócić formularz z pytaniami, który otrzymuje od UKW.
   5.  Prowadzić  swoją kampanię wyborczą, czyli działania polegające na przekonaniu jak największej liczby uczniów, aby zagłosowali na niego w wyborach do Zarządu. W prowadzeniu kampanii wyborczej kandydatowi mogą pomagać inni uczniowie, tworząc sztab wyborczy danego kandydata.

    

   Do prowadzenia kampanii mogą być wykorzystywane:

    • tablica Samorządu;
    • komunikatory internetowe i komórkowe;
    • spotkania kandydata z wyborcami;
    • osobiste rozmowy kandydata z wyborcami.
    • Kampania wyborcza kończy się 2 dni przed wyborami. Ostatniego dnia obowiązuje tzw. cisza wyborcza.

   Uwaga! UKW udziela kandydatom odpowiedzi na pytania o szczegóły związane z prowadzeniem kampanii.